നവ സംരംഭകര്‍ക്ക് ചിറകു നല്‍കി സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പ് മിഷന്‍

സ്റ്റാര്‍ട്ടപ് രംഗത്തെ കൂടുതല്‍ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും അടുത്ത തലങ്ങളിലേക്ക് വളര്‍ത്തുന്നതിനുമുള്ള നൂതന സംവിധാനങ്ങള്‍ സജ്ജമാക്കി മുന്നേറുകയാണ് കേരള സ്റ്റാര്‍ട്ടപ് മിഷന്‍. ടെക്‌നോളജി അധിഷ്ഠിത സംരംഭങ്ങള്‍ക്ക് വളരാനും തൊഴില്‍ അവസരങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കാനും വേണ്ടിയുള്ള ഇക്കോസിസ്റ്റം സൃഷ്ടിക്കുകയും...

MOST POPULAR