വ്യക്തികളുടെ ധനാര്‍ജന ശേഷിക്കും മാന്ദ്യമെന്ന് കാര്‍വി ഇന്ത്യ റിപ്പോര്‍ട്ട്

രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം വ്യക്തികളുടെ ധനാര്‍ജന ശേഷിയെ ബാധിച്ചതായി സൂചന നല്‍കുന്നു കാര്‍വി ഇന്ത്യ

രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം വ്യക്തികളുടെ ധനാര്‍ജന ശേഷിയെ ബാധിച്ചതായി സൂചന നല്‍കുന്നു കാര്‍വി ഇന്ത്യ വെല്‍ത്ത് റിപ്പോര്‍ട്ട്. 2018-19 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം വ്യക്തികളുടെ സമ്പത്ത് 9.62 ശതമാനം മാത്രമാണ് കൂടിയത്. മുന്‍ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം 13.45 ശതമാനം വര്‍ധന രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം 430 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് ഈ വിഭാഗത്തിലെ മൊത്തം സമ്പത്ത്. ധനകാര്യ ആസ്തികളില്‍ 10.96 ശതമാനമാണ് വര്‍ധന. മുന്‍വര്‍ഷം 16.42 ശതമാനം ഉയര്‍ച്ചയുണ്ടായിരുന്നു. ഫിസിക്കല്‍ ആസ്തികളിലെ വര്‍ധന 7.59 ശതമാനമാണ്. മുന്‍വര്‍ഷം ഈ വിഭാഗത്തിലെ വര്‍ധന 9.24 ശതമാനമായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ നാലുവര്‍ഷത്തിനിടെ വ്യക്തികളുടെ സമ്പത്ത് 2.4 ലക്ഷം കോടിയില്‍നിന്ന് 4.30 ലക്ഷം കോടിയായാണു വര്‍ധിച്ചതെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. വാര്‍ഷിക നേട്ടം 11 ശതമാനം .

ഓഹരി നിക്ഷേപത്തിലൂടെയാണ് കൂടുതലും സമ്പത്തുയര്‍ന്നത്. 19.88 ശതമാനമാണ് ഈയിനത്തിലെ നേട്ടം. സ്ഥിര നിക്ഷേപവും കടപ്പത്രവും 17.48 ശതമാനം വളര്‍ച്ചയ്ക്കുപകരിച്ചു.
ഇന്‍ഷുറന്‍സ് 14.08 ശതമാനവും സേവിങ്‌സ് ഡെപ്പോസിറ്റ് 13.06 ശതമാനവും മൊത്തം നിക്ഷേപത്തില്‍ വര്‍ധനവുണ്ടാക്കി.സാമ്പത്തിക ആസ്തിയില്‍ 5.25% വിഹിതം മാത്രമാണ് മ്യൂച്വല്‍ ഫണ്ടുകള്‍ക്കുള്ളത്.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here