പുതിയ ഓഫറുമായി റിലയന്‍സ് ജിയോ

റിലയന്‍സ് ജിയോ ഫോണ്‍ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് പുതിയ റീച്ചാര്‍ജ് സൗജന്യങ്ങള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു

റിലയന്‍സ് ജിയോ ഫോണ്‍ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് പുതിയ റീച്ചാര്‍ജ് സൗജന്യങ്ങള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇതനുസരിച്ച എല്ലാ അണ്‍ലിമിറ്റഡ് പ്ലാനുകളും സേവനങ്ങളും ഒറ്റ പ്ലാനില്‍ ലഭ്യമാക്കും. 30 രൂപയ്ക്ക് ഡാറ്റ ഇരട്ടിയാക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. നിലവിലുള്ള എല്ലാ പ്ലാനുകളും തുടരും.

ഉത്സവകാല ഓഫര്‍ ആയി ജിയോ ഫോണുകള്‍ 50 ശതമാനം വിലകുറച്ച് 699 രൂപയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കില്‍ അണ്‍ലിമിറ്റഡ് കോളുകളും ഡാറ്റയും നല്‍കുന്നതാണ് 75 രൂപയുടെ പ്ലാന്‍. മൂന്ന് ജിബി ഡാറ്റ, ജിയോഫോണുകളിലേക്ക് സൗജന്യ കോള്‍, മറ്റു ഫോണ്‍ നമ്പറുകളിലേക്ക് 500 മിനിറ്റ് ഓഫ്നെറ്റ് കോള്‍ ടൈം എന്നിവ ലഭിക്കും.14 ജിബി ഡാറ്റ, ജിയോഫോണുകളിലേക്ക് സൗജന്യ കോള്‍, മറ്റു ഫോണ്‍ നമ്പറുകളിലേക്ക് 500 മിനിറ്റ് ഓഫ്നെറ്റ് കോള്‍ ടൈം എന്നിവയാണ് 125 രൂപയുടെ പ്ലാനിലുള്ളത്.

155 രൂപയുടെ പ്ലാന്‍ പ്രകാരം 25 ജിബി ഡാറ്റ, ജിയോഫോണുകളിലേക്ക് സൗജന്യ കോള്‍, മറ്റു ഫോണ്‍ നമ്പറുകളിലേക്ക് 500 മിനിറ്റ് ഓഫ്നെറ്റ് കോള്‍ ടൈം എന്നിവയാണുള്ളത്. 185 രൂപയുടെ പ്ലാന്‍:25 ജിബി ഡാറ്റ, ജിയോഫോണുകളിലേക്ക് സൗജന്യ കോള്‍, മറ്റു ഫോണ്‍ നമ്പറുകളിലേക്ക് 500 മിനിറ്റ് ഓഫ്നെറ്റ് കോള്‍ ടൈം എന്നിവ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here