എഫ്എംസിജി വളർച്ച കുറയും, ഗ്രാമങ്ങളിലെ ഉപഭോഗത്തിൽ ഇടിവ്

ഗ്രാമീണ വിപണിയിൽ പാക്കേജ്ഡ് ഫുഡ് ഇൻഡസ്ടറിയ്ക്കാണ് ഏറ്റവുമധികം ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടുക.

Consumer Grocery store, FMCG
Image credit: Freepik

ഈ വർഷം രാജ്യത്തെ എഫ്എംസിജി വിപണിയുടെ വളർച്ച കുറയുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. എഫ്എംസിജി ഉൽപന്നങ്ങൾക്ക് ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഡിമാൻഡ് കുറയുന്നതാണ് ഇതിനുപിന്നിലെ പ്രധാന കാരണമെന്ന് നീൽസൺ ഇന്ത്യ പഠനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

2019-ൽ എഫ്എംസിജി വിപണി 11 മുതൽ 12 ശതമാനം വരെ വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. ഇത് 2018 ലേതിനേക്കാൾ 2 ശതമാനം കുറവാണ്. ഏപ്രിൽ-ജൂൺ പാദത്തിൽ 12-13 ശതമാനം വളർച്ചയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

നഗരങ്ങളിലെ എഫ്എംസിജി വളർച്ചയിൽ ചെറിയ ഇടിവുണ്ടായെങ്കിലും, ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ പ്രകടമാകുന്ന കുറവാണ് മൊത്തം എഫ്എംസിജി വളർച്ചയെ ബാധിക്കുന്നത്. ഗ്രാമീണ വിപണിയിൽ പാക്കേജ്ഡ് ഫുഡ് ഇൻഡസ്ടറിയ്ക്കാണ് ഏറ്റവുമധികം ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടുക.

നീണ്ട ശൈത്യകാലം, വൈകിവന്ന വേനൽ തുടങ്ങിയ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങൾ ജ്യൂസ്, ടാൽക്കം പൗഡർ മറ്റ് പേഴ്‌സണൽ കെയർ ഉല്പന്നങ്ങള് എന്നിവയുടെ ആദ്യ പാദത്തിലെ വില്പനയെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here