ആമസോണും ഫ്ലിപ്കാർട്ടും വിറ്റഴിച്ചിരുന്നത് വ്യാജ കോസ്‌മെറ്റിക്കുകളോ? 

ഇവയിൽ പലതിന്റെയും ചേരുവകൾ മനുഷ്യരിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലാത്തവയാണ്. അത്തരം, ഉൽപ്പനങ്ങൾ കണ്ടെത്തി നിരോധിക്കുമെന്നും  വില്പനക്കാർക്കെതിരെ നിയമപരമായ നടപടി എടുക്കുമെന്നും കമ്പനികൾ അറിയിച്ചു.  

-Ad-

ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് തകൃതിയായി നടക്കുന്നതിനിടയിൽ ഇ-കോമേഴ്‌സ് വമ്പന്മാരായ ആമസോണിന്റെയും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിന്റെയും പ്ലാറ്റ് ഫോമിൽ ചില വ്യാജന്മാരും കടന്നുകയറി. സൗന്ദര്യ വർധന വസ്തുക്കളുടെ വിഭാഗത്തിലായിരുന്നു ഇക്കൂട്ടരിലധികവും.

ഡ്രഗ് കൺട്രോളർ-ജനറൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഈ വ്യാജന്മാരുടെ കള്ളി വെളിച്ചത്തായത്. ഈ രണ്ട് കമ്പനികളുടെയും പ്ലാറ്റ് ഫോമിലൂടെ വിൽപന നടത്തിയ ചിലർ നിയമവിരുദ്ധമായി ഇറക്കുമതിചെയ്ത കോസ്‌മെറ്റിക് ഉൽപന്നങ്ങൾ വ്യാപകമായി വിറ്റഴിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് കണ്ടെത്തിയത്.

തുടർന്ന്, ഓൺലൈൻ കമ്പനികളുടെ പ്രതിനിധികൾ ഡ്രഗ് കൺട്രോളർ-ജനറലിന്റെ ഓഫീസുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. അത്തരം, ഉൽപ്പനങ്ങൾ കൃത്യമായി കണ്ടെത്തി നിരോധിക്കുമെന്നും  വില്പനക്കാർക്കെതിരെ നിയമപരമായ നടപടികൾ എടുക്കുമെന്നും ഓൺലൈൻ കമ്പനികൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

-Ad-

1940 ലെ ഡ്രഗ് ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക് ആക്ട് പ്രകാരം ചട്ടലംഘനം നടന്നു എന്നറിഞ്ഞതിനെത്തുടർന്ന് നവംബർ ഒന്നിന് കമ്പനികൾക്ക് നോട്ടീസ് ലഭിച്ചിരുന്നു.

സ്റ്റെം-സെൽ അധിഷ്ഠിതമായ കോസ്‌മെറ്റിക്കുകൾ, സെറം, സ്കിൻ വൈറ്റ്നിംഗ് ക്രീമുകൾ, പലതരം കോസ്‌മെറ്റിക് ഇൻജെക്ഷനുകൾ എന്നിവയാണ് നിയമവിരുദ്ധമായി ഇറക്കുമതിചെയ്ത് ആമസോണിലൂടെയും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലൂടെയും വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഇവയിൽ പലതിന്റെയും ചേരുവകൾ മനുഷ്യരിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലാത്തവയാണ്.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here