അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ നിക്ഷേപകർക്ക് നഷ്ടം 4 ലക്ഷം കോടി: ഓഹരിവിപണിക്ക് കറുത്ത വ്യാഴം

ഒന്നൊഴികെ എല്ലാ 29 സെൻസെക്സ് സ്റ്റോക്കുകളും നഷ്ടത്തിലാണ് വ്യപാരം നടത്തിയത്.

വ്യാഴാഴ്ച വ്യപാരം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഓഹരി വിപണിയിൽ വൻ തകർച്ച. അമേരിക്കൻ ഓഹരിവിപണിയിലുണ്ടായ കനത്ത നഷ്ടമാണ് ഏഷ്യൻ വിപണിയെ പിടിച്ചുലച്ചത്. ഇതിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ് ഇന്ത്യയിലും അനുഭവപ്പെട്ടത്.

സെൻസെക്സ് 1000 പോയ്‌ന്റ് ഇടിഞ്ഞപ്പോൾ നിഫ്റ്റി50 തകർന്നത് 320 പോയ്‌ന്റിലധികമാണ്. ഈ തകർച്ചമൂലം അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ നിക്ഷേപകർക്ക് 4 ലക്ഷം കോടി രൂപ നഷ്ടം സംഭവിച്ചെന്നാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്.

ഒന്നൊഴികെ എല്ലാ 29 സെൻസെക്സ് സ്റ്റോക്കുകളും നഷ്ടത്തിലാണ് വ്യപാരം നടത്തിയത്. ഒ.എൻ.ജി.സി മാത്രമാണ് നേട്ടമുണ്ടാക്കിയത്. നിഫ്റ്റി സ്റ്റോക്കുകളിൽ 50 ൽ 45 എണ്ണവും നെഗറ്റീവിൽ ആണ്.

ടാറ്റ സ്റ്റീൽ, സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ, വേദാന്ത, എച്ച്ഡിഎഫ്സി, ഇന്ഡസ്ഇൻഡ് ബാങ്ക് എന്നിവരാണ് നഷ്ടം നേരിട്ട കമ്പനികളിൽ മുന്നിൽ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here