ഐആർസിടിസി തരും, വിമാനയാത്രക്കാർക്ക് 50 ലക്ഷം രൂപയുടെ സൗജന്യ ഇൻഷുറൻസ്

ആഭ്യന്തര, അന്താരാഷ്ട്ര യാത്രക്കാർക്കും ഈ സൗകര്യം ലഭ്യമാകും

Air India

വിമാനയാത്രക്കാർക്ക് 50 ലക്ഷം രൂപയുടെ സൗജന്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയുമായി ഐആർസിടിസി. ഐആർസിടിസി വഴി ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് ഓഫർ.

ആഭ്യന്തര, അന്താരാഷ്ട്ര യാത്രക്കാർക്കും ഈ സൗകര്യം ലഭ്യമാകും. ഏത് ക്ലാസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്കും ലഭിക്കും. 

അപകട മരണം, അപകടം മൂലം പൂർണമായതോ സ്ഥിരമായതോ ആയ ശാരീരിക വൈകല്യങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് കവറേജ് ലഭിക്കും. 

ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം ചെലവുകൾ ഐആർസിടിസി വഹിക്കും.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here