യാത്രക്കാർക്കായി സിയാലിന്റെ മൊബൈൽ ആപ്പ്

ടെർമിനലിന്റെ മാപ്പ് ആണ് ആപ്ലിക്കേഷന്റെ പ്രധാന ഫീച്ചർ

CIAL

കൊച്ചി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലെത്തുന്ന യാത്രക്കാർക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് ട്രാക്ക് ചെയ്യാനും ടെർമിനലുകളിലെ സൗകര്യങ്ങളും സംവിധാങ്ങളും അറിയാനും മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ അവതരിപ്പിച്ചു.

അറൈവൽ, ഡിപ്പാർച്ചർ സമയങ്ങൾ, ചെക്ക്-ഇൻ, ബാഗേജ് കൗണ്ടറുകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള അപ്‌ഡേറ്റുകൾ തുടങ്ങി എല്ലാ വിവരങ്ങളും ആപ്പിൽ ലഭ്യമാകും.

ടെർമിനലിന്റെ സൗജന്യ മാപ്പ് ആണ് മറ്റൊരു ഫീച്ചർ. ആൻഡ്രോയിഡ്, ഐഒഎസ് പ്ലാറ്റ് ഫോമുകളിൽ ഇത് പ്രവർത്തിക്കും.

ഷോപ്പിംഗ് കേന്ദ്രങ്ങൾ, ഭക്ഷണ ശാലകൾ, എന്നിവ കണ്ടെത്താനും ആപ്പ് സഹായിക്കും.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here