ഉപയോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ 52 കമ്പനികളുമായി പങ്കിട്ടിരുന്നെന്ന് ഫേസ്ബുക്ക്

പയോക്താക്കളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ മറ്റ് 52 കമ്പനികളുമായി പങ്കിട്ടിരുന്നെന്ന് ഫേസ്ബുക്കിന്റെ കുറ്റസമ്മതം.

2014 ൽ സ്വകാര്യത ചട്ടങ്ങൾ കൂടുതൽ കർശനമാക്കിയെങ്കിലും ചില കമ്പനികളെയും ആപ്പ്ളിക്കേഷനുകളേയും ഉപയോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ ഫേസ്ബുക്ക് അനുവദിക്കുകയായിരുന്നു. 2015 ന് ശേഷവും ഇത് തുടർന്നു.

യുഎസ് കോൺഗ്രസിന് നൽകിയ 750 പേജുള്ള മറുപടിയിലാണ് ഫേസ്ബുക്ക് ഇക്കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയത്. ഉപയോക്താക്കളുടെ പബ്ലിക് പ്രൊഫൈൽ കൂടാതെ അവർ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു വിവരവും ഈ കമ്പനികൾക്ക് ആക്‌സസ് ചെയ്യാനാകുമായിരുന്നു.

ഏതെങ്കിലും ഒരു യൂസർ ഇപ്പറഞ്ഞ കമ്പനികളുടെ വെബ്സൈറ്റിനോ ആപ്പുകൾക്കോ വിവരം കൈമാറാൻ തയ്യാറായാൽ അയാളുടെ മുഴുവൻ ഫേസ്ബുക്ക് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ലിസ്റ്റും അവർക്ക് ലഭ്യമാകുമായിരുന്നു.

ഈ 52 പേരിൽ, 38 കമ്പനികളുമായുള്ള വിവര കൈമാറ്റ കരാർ ഫേസ്ബുക്ക് നിർത്തലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ളവയെ ജൂലൈ അവസാനത്തോടെ ഒഴിവാക്കും. എന്നാൽ ആപ്പിൾ, ആമസോൺ, ആക്സസിബിലിറ്റി ആപ്പ്ളിക്കേഷനായ ടോബി എന്നിവയുമായുള്ള കരാർ തുടരും.

താഴെ പറയുന്നവയാണ് കമ്പനികൾ:

 1. Accedo
 2. Acer
 3. Airtel
 4. Alcatel/TCL
 5. Alibaba
 6. Amazon
 7. Apple
 8. AT&T
 9. Blackberry
 10. Dell
 11. DNP
 12. Docomo
 13. Garmin
 14. Gemalto
 15. HP/Palm
 16. HTC
 17. Huawei
 18. INQ
 19. Kodak
 20. LG
 21. MediaTek/ Mstar
 22. Microsoft
 23. Miyowa /Hape Esia
 24. Motorola/Lenovo
 25. Mozilla
 26. Myriad
 27. Nexian
 28. Nokia
 29. Nuance
 30. O2
 31. Opentech ENG
 32. Opera Software
 33. OPPO
 34. Orange
 35. Pantech
 36. PocketNet
 37. Qualcomm
 38. Samsung
 39. Sony
 40. Sprint
 41. T-Mobile
 42. TIM
 43. Tobii
 44. U2topia
 45. Verisign
 46. Verizon
 47. Virgin Mobile
 48. Vodafone
 49. Warner Bros
 50. Western Digital
 51. Yahoo
 52. Zing Mobile

Dhanam News Desk
Dhanam News Desk  

Related Articles

Next Story

Videos

Share it