കൂടുതൽ വിശാലമായ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ ആരംഭിക്കുന്നു, അവന്യൂ സൂപ്പർമാർട്സ് ഓഹരികൾ പരിഗണിക്കാം

ഇന്നത്തെ ഓഹരി: അവന്യൂ സൂപ്പർമാർട്സ് (Avenue Supermarts Ltd)
  • ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണിയിലെ പ്രമുഖ നിക്ഷേപകനായ രാധാ കിഷൻ ദമാനി 2002 ൽ മുംബൈ യിലെ പൊ വൈയിൽ ആദ്യ ഡി മാർട്ട് (DMart) സ്റ്റോർ ആരംഭിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവന്യൂ സൂപ്പർമാർട്സ് (Avenue Supermarts Ltd) എന്ന കമ്പനിയുടെ തുടക്കം കുറിച്ചത്.
  • കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷങ്ങളിൽ 110 പുതിയ ഡി മാർട്ട് സ്റ്റോറുകൾ ആരംഭിച്ചു.അങ്ങനെ മൊത്തം സ്റ്റോറുകളുടെ എണ്ണം 294-ായി. സ്റ്റോറുകളുടെ ശരാശരി വിസ്തീർണം 50,000 ചതുരശ്ര അടിയിൽ നിന്ന് 54000-മായി ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. 12 നഗരങ്ങളിൽ ഡിമാർട്ട് സ്റ്റോറുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഡിമാർട്ട്, ഡിമാർട്ട് പ്രീമിയ, ഡിഹോംസ് തുടങ്ങിയ ബ്രാൻഡുകൾ ഡിമാർട്ടിന് സ്വന്തമായി ഉണ്ട്.
  • കിടക്കകൾ, പാദരക്ഷകൾ, ക്രോക്കറി, ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ, പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയാണ് മാർജിൻ കൂടുതൽ ലഭിക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങൾ. എന്നാൽ ഈ വിഭാഗത്തിന്റെ മൊത്തം വിൽപ്പനയിലെ പങ്ക് 2018-19 ൽ 28 ശതമാനമായിരുന്നത് 2021-22 ൽ 23 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു. കൊവിഡ് വ്യാപനം ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുൻപുള്ള വിൽപ്പന കൈവരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. പണപ്പെരുപ്പം വിൽപ്പന യെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
  • സ്‌കൂളുകൾ തുറക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി ബാഗുകൾ, യൂണിഫോം, പുസ്തകങ്ങൾ, സ്റ്റേഷനറി തുടങ്ങിയവയുടെ വിൽപ്പന ഡിമാർട്ടുകളിൽ വർധിച്ച തിനാൽ വരുമാനത്തിൽ വൻ വളർച്ച നേടാൻ കഴിഞ്ഞു. 2022 -23 ഒന്നാം പാദത്തിൽ അറ്റ് വിൽപ്പന (net sales) 10038.07 കോടി രൂപ യായിരുന്നു-ത്രൈ മാസ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിൽ. നികുതിക്ക് മുൻപുള്ള ലാഭവും 1008.24 കോടി രൂപ (ത്രൈ മാസ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ).
  • ഈ ഓഹരി യിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തെ ആദായം ബി എസ് ഇ ഓഹരി സൂചികയെക്കാൾ 14.13 % കൂടുതലായിരുന്നു. ഇതിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന വിദേശ ഇൻസ്‌റ്റിട്യൂഷണൽ നിക്ഷേപകരുടെ (FIIs ) എണ്ണം 587 ൽ നിന്ന് 640-ായി വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
  • കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഈ ഓഹരിയിൽ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടായതിനാൽ ഓഹരി ഉടമകൾക്ക് 17.69 % നേട്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചു.ഏപ്രിൽ-ജൂൺ മാസങ്ങൾ ഡി-മാർട്ട് സ്റ്റോറുകൾക്ക് കൊയ്ത്തു കാലമാണ്. തുടർന്നുള്ള മാസങ്ങളിൽ വിൽപ്പന നിലനിർത്തുക്ക എളുപ്പമല്ല.
  • ഓരോ വർഷവും 40 പുതിയ ഡി മാർട്ടുകൾ ആരംഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പുതിയ വിസ്തീർണം കൂടിയ സ്റ്റോറുകൾ, ഡിമാൻറ്റ് വർധനവ്, മികച്ച ബ്രാൻഡുകൾ എന്നിവ അവന്യൂ സൂപ്പർ മാർട്സിന്റെ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.

    നിക്ഷേപകർക്കുള്ള നിർദേശം: പോർട്ട് ഫോളിയോ യിൽ ചേർക്കുക (Add) ലക്ഷ്യ വില
4429 രൂപ നിലവിൽ 3986
( Stock recommendation by Centrum Broking)


Related Articles

Next Story

Videos

Share it