മാറുന്ന ടെക്‌നോളജിയുടെ കാലത്തെ ബിസിനസ് രീതികള്‍

കാലത്തിന്റെ മാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് ബിസിനസ് രീതികളിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. വരുന്ന വർഷങ്ങളിൽ ലോകത്ത് വിപ്ലവകരമായ മാറ്റം സൃഷ്ഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിൻജൻസ് ആയിരിക്കും. ഗൂഗിളിനുപോലും അത് വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. അതിനാലാണ് അവർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം 'കോഡ് റെഡ്' പ്രഘ്യാപിച്ചത്.

അതിവേഗമാണ് സാങ്കേതികവിദ്യ വളരുന്നത് അതിനനുസരിച്ച ബിസിനസ്സിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുംവർഷങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകും. OpenAI ഉപയോഗിച്ച് നിർമിച്ച GPT-3 (Generative Pre-trained Transformer 3 ) ആണ്. ഗൂഗിളിനെ പോലും ഭയപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ വളരുന്നത്. മനുഷ്യർക്കുള്ളതുപോലുള്ള ഭാഷാ ഘടന ഉപയോഗിച്ച് ഉള്ളടക്കം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിവുള്ള ടൂളാണ് GPT. GPT-n സീരീസിന്റെ മൂന്നാമത്തെ റിലീസാണിത്. തുടർന്നുള്ള പതിപ്പുകൾ തീർച്ചയായും വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് സൃഷ്ടിക്കാൻപാകത്തിനുള്ളതായിരിക്കും. എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങളായിരിക്കും AI മൂലം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്? നിലവിൽ GPT ടൂൾ ബിസിനസിലെ ഏതെല്ലാം ഘട്ടങ്ങളിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം:

മാർക്കറ്റിംഗും വിൽപ്പനയും - വ്യക്തിഗതമാക്കിയ മാർക്കറ്റിംഗ്, സോഷ്യൽ മീഡിയ, സാങ്കേതിക വിൽപ്പന ഉള്ളടക്കം (ടെക്‌സ്‌റ്റ്, ഇമേജുകൾ, വീഡിയോ എന്നിവയുൾപ്പെടെ); ഉപഭോക്താക്കളുടെ സംവദിക്കുന്ന virtual അസ്സിസ്റ്റൻസ് പോലുള്ളവയെ ഇന്ന് GPT ഉപയോഗിച്ച് സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

ഓപ്പറേഷൻസ് - തന്നിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തിന്റെ കാര്യക്ഷമമായ നിർവ്വഹണത്തിനായി ടാസ്ക് ലിസ്റ്റുകൾ സൃഷ്ഠിക്കാനായി GPT ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ഐടി/എഞ്ചിനീയറിംഗ് - കോഡിങ് ചെയ്യുക, രേഖപ്പെടുത്തുക, അവലോകനം ചെയ്യുക,

നിയമം - സങ്കീർണ്ണമായ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകൽ, വലിയ അളവിലുള്ള ഡോക്യൂമെന്റുകൾ തയ്യാറാക്കൽ, വാർഷിക റിപ്പോർട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കലും അവലോകനവും

റിസർച്ച് ആൻഡ് development - ആരോഗ്യമേഖലയിൽ, രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് നന്നായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിലൂടെയും രാസഘടനകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിലൂടെയും അസുഖങ്ങളുടെ മരുന്ന് കണ്ടെത്തൽ എളുപ്പമാക്കുന്നു.

ഇനി ഏതെല്ലാം ബിസിനസ്സുകളിൽ ഇത് ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് നോക്കാം:

മീഡിയയും പ്രസിദ്ധീകരണവും: വാർത്താ ലേഖനങ്ങൾ, ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റുകൾ, മറ്റ് തരത്തിലുള്ള രേഖാമൂലമുള്ള ഉള്ളടക്കം എന്നിവയ്ക്കായി ഉള്ളടക്കം സൃഷ്ടിക്കാൻ GPT ഉപയോഗിക്കാം. സംഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ വിവർത്തനം പോലുള്ള ഭാഷാ പ്രോസസ്സിംഗ് ജോലികളുടെ കാര്യക്ഷമതയും കൃത്യതയും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം.

ഇ-കൊമേഴ്‌സ്: ഇ-കൊമേഴ്‌സ് വെബ്‌സൈറ്റുകൾക്കായി ഉൽപ്പന്ന വിവരണങ്ങൾ, മാർക്കറ്റിംഗ് കോപ്പി, മറ്റ് തരത്തിലുള്ള ഉള്ളടക്കം എന്നിവസൃഷ്‌ടിക്കാൻ GPT ഉപയോഗിക്കാം. പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് (FAQs ) ഉത്തരം നൽകുന്നതിലൂടെയോ Personalised സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കുന്നതിലൂടെയോ ഉപഭോക്തൃ സേവനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം.

ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം: ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫെഷണൽസിനായി മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ, രോഗികളുടെ രേഖകളുടെ സംഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് തരത്തിലുള്ള രേഖാമൂലമുള്ള ഉള്ളടക്കം എന്നിവ സൃഷ്ടിക്കാൻ GPT ഉപയോഗിക്കാം. സംഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ വിവർത്തനം പോലുള്ള ഭാഷാ പ്രോസസ്സിംഗ് ജോലികളുടെ കൃത്യതയും കാര്യക്ഷമതയും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം: ക്ലാസ്സുകളുടെ സംഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സങ്കീർണ്ണമായ ആശയങ്ങളുടെ വിശദീകരണങ്ങൾ പോലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സാമഗ്രികൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ GPT ഉപയോഗിക്കാം. ഒരു പുതിയ ഭാഷ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിവർത്തനം പോലുള്ള ഭാഷാ പ്രോസസ്സിംഗ് ജോലികൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം.

മാർക്കറ്റിംഗ്: പരസ്യങ്ങൾ, സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിൽ കാമ്പെയ്‌നുകൾ പോലുള്ള മാർക്കറ്റിംഗ് കോപ്പി സൃഷ്ടിക്കാൻ GPT ഉപയോഗിക്കാം. FAQs , personalised recommentations തുടങ്ങിവ നൽകി ഉപഭോക്തൃ സേവനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം.

GPT എന്നത് പഠിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയായി സങ്കൽപ്പിക്കുക. അവനെകൊണ്ട് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചത്. അവൻ ഇനിയും പഠിച്ച് വലുതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് സങ്കൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനേക്കാളും കഴിവുള്ളവനായിമാറും എന്നതിൽ സംശയം വേണ്ട. അന്ന് അവനെ കാര്യക്ഷമമായി ഉപയോഗിക്കുന്നവനേ നിലനില്പുണ്ടാവുകയുള്ളു.

Siju Rajan
Siju Rajan  

ബിസിനസ് ബ്രാന്‍ഡിംഗ് സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റും ഓര്‍ഗനൈസേഷന്‍ ഡെവലപ്‌മെന്റ് വിദഗ്ധനും എച്ച്ആര്‍ഡി ട്രെയ്‌നറുമായ സിജു രാജന്‍ ബ്രാന്‍ഡ് ഐഡന്റിറ്റി, ബ്രാന്‍ഡ് സ്ട്രാറ്റജി, ട്രെയ്‌നിംഗ്, റിസര്‍ച്ച് എന്നീ രംഗങ്ങളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന BRANDisam ത്തിന്റെ ചീഫ് സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റാണ്

Related Articles

Next Story

Videos

Share it