ബിസിനസുകാരെ നിങ്ങള്‍ സംരംഭത്തിന്റെ 'സ്‌ട്രെസ് ടെസ്റ്റിംഗ്‌' നടത്തിയോ?

Read article in English

നമ്മള്‍ ബിസിനസില്‍ ഇപ്പോള്‍ തീര്‍ച്ചയായും നടപ്പാക്കേണ്ട മാന്ത്രിക വിദ്യയെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോള്‍ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ കോളത്തിന്റെ കഴിഞ്ഞ ലക്കങ്ങള്‍ വായിച്ചവര്‍ക്ക് അറിയാന്‍ സാധിക്കും, നമ്മള്‍ എന്തിനാണ് ഇപ്പോള്‍ ഇത് പറയുന്നത്? എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോള്‍ ഇത് ബിസിനസുകാര്‍ ചെയ്തിരിക്കണം? എന്നത്. പുതുതായി വരുന്ന വായനക്കാര്‍ക്ക് വിഷയം പിടികിട്ടാന്‍ ചുരുക്കി പറയാം.

അസാധാരണമായ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നാം കടന്നുപോകുന്നത്. ഇപ്പോള്‍ പിടിച്ചുനില്‍ക്കുക എന്നതാണ് എല്ലാ ബിസിനസുകാര്‍ക്കും മുന്നിലുള്ള ഏക വഴി. അതാണ് ഹ്രസ്വകാല ലക്ഷ്യവും. അതിനുശേഷമാണ് ബിസിനസിന്റെ പുനരുജ്ജീവനം കടന്നുവരുന്നത്. ബിസിനസുകളുടെ അതിജീവനത്തിനായുള്ള ഏഴ് 'സി' കളാണ് ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഇതില്‍ നാലെണ്ണം ഇതിനകം നാം പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. Cash, Costs, Communication, Customers എന്നിവയാണവ. ഈ നാലു കാര്യങ്ങളും വളരെ വിശദമായി നാം മുന്‍ലക്കങ്ങളില്‍ പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞതാണ്. അവ വായിക്കാത്തവര്‍, ഇതോടൊപ്പമുള്ള മുന്‍ ലക്കങ്ങളുടെ ലിങ്കില്‍ കയറി വായിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുമല്ലോ?

കഴിഞ്ഞലക്കത്തില്‍, ഇനി പലിശ നിരക്ക് കുറയുമോ എന്ന സംരംഭകരുടെ സംശയത്തിനാണ് മറുപടി നല്‍കിയത്. പലിശ ഇനി കുറയാന്‍ ഇടയില്ലെന്ന് കാര്യകാരണ സഹിതം ആ ലേഖനത്തില്‍ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സ്റ്റാഗ്ഫ്‌ളേഷന്‍ (Stagflation) എന്ന വാക്ക് കഴിഞ്ഞ ലക്കത്തില്‍ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യന്‍ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ വളര്‍ച്ച സ്തംഭിക്കുകയും നാണ്യപ്പെരുപ്പം ഉയരുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയെയാണ് ഈ വാക്കിലൂടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

അഞ്ചാമനെ അറിയാം, ബിസിനസ് വളര്‍ത്താം

ഈ ലക്കത്തില്‍ Capital Expenditure, പദ്ധതി ചെലവ് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തില്‍ ബിസിനസുകളുടെ അതിജീവനത്തിന്റെ കാര്യത്തില്‍ നിര്‍ണായകമാകുന്നുവെന്ന് പരിശോധിക്കാം.

ഇപ്പോള്‍ പലരും ഭാവിയില്‍ ബിസിനസുകള്‍ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകാനുള്ള വഴികള്‍ നോക്കുന്നുണ്ടാവും. ആ ഘട്ടത്തിലാണ് പദ്ധതി ചെലവ് കൂടുതല്‍ പരിശോധന വിധേയമാക്കേണ്ടത്.

വളര്‍ച്ചയ്ക്കായി പ്രധാനമായും രണ്ട് സ്ട്രാറ്റജികളാണ് ബിസിനസുകാര്‍ക്ക് മുന്നിലുള്ളത്. ഒന്ന് ഓര്‍ഗാനിക് ഗ്രോത്ത് അഥവാ സ്വാഭാവിക രീതിയിലുള്ള ബിസിനസ് വളര്‍ച്ച. രണ്ടാമത്തേത്ത്, ഇന്‍ ഓര്‍ഗാനിക് ഗ്രോത്ത്, അഥവാ ഏറ്റെടുക്കലുകളിലൂടെയും മറ്റുമുള്ള വളര്‍ച്ച.

ഓര്‍ഗാനിക് ഗ്രോത്ത് സ്ട്രാറ്റജിയില്‍ ഒരു പുതിയ പദ്ധതി ഒന്നുമില്ലായ്മയില്‍ നിന്ന് കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നത് ഉള്‍പ്പടെയുള്ളവ വരും. ഇതിന് ഏറെ സമയവും അധ്വാനവും അനിവാര്യമാണ്.

ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങള്‍ ഒരു ഹോട്ടല്‍ പ്രോജക്റ്റ് ആരംഭിക്കുന്നുവെന്ന് കരുതുക. അതിന് അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം കണ്ടെത്തണം, ആവശ്യമായ അനുമതികള്‍ നേടിയെടുക്കണം, കൃത്യമായ നിര്‍മിതിയും അനിവാര്യമാണ്.

എന്നാല്‍ ആവശ്യമായ അനുമതികള്‍ സമയബന്ധിതമായി ലഭിക്കുക എന്നത് എത്രമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ കാര്യമാണെന്ന് ഏവര്‍ക്കും അറിയാം. ഒരു പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമിട്ട് അതിന്റെ നിര്‍മാണത്തിന്റെ അന്തിമഘട്ടം വരെയുള്ള കുപ്പിക്കഴുത്തുകള്‍ നിരവധിയാണ്. അനുമതികള്‍ ലഭിക്കാന്‍ ഏകജാലക സംവിധാനമുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും എന്നാല്‍ അവയൊന്നും അത്ര പ്രായോഗികമല്ല. അപ്പോള്‍ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തില്‍ വന്‍ നിക്ഷേപം ആവശ്യമായിരുന്ന പദ്ധതികളുടെ കാര്യത്തില്‍ സൂക്ഷ്മ സംവേദനക്ഷമമായ വിശകലനം (Sensitivity analysis) വേണം.

അതായത് ഏറ്റവും മോശം സാഹചര്യത്തിലും, നിങ്ങള്‍ ഇപ്പോള്‍ ആവിഷ്‌കരിക്കുന്ന പദ്ധതി, ലാഭകരമാകുമോയെന്ന് വസ്തുനിഷ്ഠമായി പരിശോധിക്കണം. അതിനു പുറമേ മറ്റൊരു സുപ്രധാനമായ കാര്യമാണ് ഇനി പറയുന്നത്.

സംരംഭകര്‍ അങ്ങേയറ്റം വൈകാരികമായും വ്യക്തിപരമായും പുതിയ പദ്ധതിയോട് ഇഴുകി ചേര്‍ന്നിട്ടുണ്ടാകും. അവര്‍ പുതിയ പദ്ധതിയുടെ feasibility, സാധ്യത മാത്രമാകും നോക്കുക. ദൗര്‍ഭാഗ്യവശാല്‍ നിരവധി വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ പോലും പുതിയ പദ്ധതിയുടെ സാധ്യതയ്ക്കാണ് ഊന്നല്‍ നല്‍കുന്നത്.

എന്നാല്‍ ഞാന്‍ ശക്തിയുക്തം നിര്‍ദേശിക്കുന്നു; പുതിയ ബിസിനസ് പദ്ധതിയുടെ സാധ്യതയ്‌ക്കൊപ്പമോ അതിനേക്കാളേറെ അതിന്റെ ലാഭക്ഷമതയ്ക്ക് ബിസിനസുകാര്‍ തീര്‍ച്ചയായും ഊന്നല്‍ കൊടുത്തിരിക്കണം.

എന്തിന് ബിസിനസുകാര്‍ അക്കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം?

ബിസിനസുകളുടെ സാധ്യതയും ലാഭക്ഷമതയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമെന്താണ് ഞാന്‍ വിശദമാക്കി തരാം. ബിസിനസ് സാധ്യത എന്നാല്‍ ആ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യാന്‍ പറ്റുമോയെന്നതാണ്. എന്നാല്‍ ലാഭക്ഷമത എന്നാല്‍, ആ പദ്ധതി ലാഭകരമായി നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാന്‍ പറ്റുമോയെന്ന കാര്യമാണ്. ഇവിടുത്തെ കീ വേര്‍ഡ് ശ്രദ്ധിക്കൂ; ലാഭം എന്നതാണത്.

ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല്‍ ബിസിനസുകാര്‍ പുതിയൊരു മൂലധന ചെലവിനൊരുങ്ങുമ്പോള്‍ ആ പദ്ധതി ഏറ്റവും മോശമായ സാഹചര്യത്തില്‍ പോലും ലാഭകരമാകുമോയെന്ന് വിശകലനം ചെയ്തിരിക്കണം. പദ്ധതികളുടെ സ്‌ട്രെസ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്നാണ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത്.

നിങ്ങള്‍ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന പദ്ധതി സ്‌ട്രെസ് ടെസ്റ്റില്‍ വിജയിച്ചാല്‍ മാത്രം പുതിയ നിക്ഷേപം നടത്തുക. അല്ലെങ്കില്‍ ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തില്‍ ആ നിക്ഷേപ ചെലവ് ഇപ്പോള്‍ നടത്തേണ്ട. പിന്നീടൊരു അവസരത്തിലാകാം.

അടുത്ത ലക്കത്തില്‍ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള 'C' കളെ കുറിച്ചുള്ള ചര്‍ച്ച തുടരാം. അതുവരെ നാം ചര്‍ച്ച ചെയ്ത 'C' കള്‍ നിങ്ങളുടെ സംരംഭത്തില്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിക്കാന്‍ നോക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന നിങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങളും സംശയങ്ങളും എന്നെ അറിയിക്കാന്‍ മടിക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്റെ ഇ മെയ്‌ലിലേക്ക് അയക്കുക. വിലാസം: anilrmenon1@gmail.com

Read article in English

Previous Articles in Malayalam:

പലിശ നിരക്ക് ഇനിയും കുറയുമോ?

ഇപ്പോള്‍ ബിസിനസ് ചെയ്യുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങള്‍

കസ്റ്റമറെ ചേര്‍ത്തു നിര്‍ത്താന്‍ ഇങ്ങനെയും ചില വിദ്യകളുണ്ട്

വെല്ലുവിളികളെ മറികടന്ന് വളരാന്‍ മാന്ത്രിക ‘C’ വിദ്യ

Previous Articles in English:

Will interest rates decrease further

“Survival must be the immediate short-term strategy”

How to keep your customers close in troubled times

Seven “C” Model to survive and grow in these challenging times

ഡെയ്‌ലി ന്യൂസ് അപ്‌ഡേറ്റുകള്‍, Podcasts, Videos എന്നിവ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ലഭിക്കാൻ join Dhanam Telegram Channel – https://t.me/dhanamonline

Dr Anil R Menon
Dr Anil R Menon  

PhD in Strategy & a post-graduate in Finance. An Engineer by graduation he is a business consultant to leading companies in India and abroad. He also loves mentoring entrepreneurs and his videos can be accessed on YouTube channel menonmantras

Related Articles

Next Story

Videos

Share it