ബോണ്ടും ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടിയും എന്തിന്, എപ്പോള്‍ നല്‍കണം?

?എന്താണ്ആര്‍സിഎംസി? എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെഉപയോഗം? ആരാണ് ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികള്‍?
രജിസ്ട്രേഷനും അംഗത്വവും ഒരുമിച്ചുള്ള സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റിനെയാണ് ആര്‍സിഎംസി എന്ന് പറയുന്നത്. ഡിജിഎഫ്ടി ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഇന്‍സെന്റീവുകള്‍ ലഭ്യമാകാന്‍ ഈ പ്രമാണപത്രം ആവശ്യം വരുന്നു. ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളനുസരിച്ചുള്ള ആധികാരിക സ്ഥാപനങ്ങളോ സമിതികളോ ആണ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ നല്‍കുക. കാലാവധി അഞ്ചുവര്‍ഷം. വര്‍ഷാവര്‍ഷം അംഗത്വഫീസ് നല്‍കണം.
?ബോണ്ടും ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടിയും അല്ലെങ്കില്‍ ലീഗല്‍ അണ്ടര്‍ടേക്കിംഗ് നല്‍കേണ്ടിവരുന്നതെപ്പോള്‍? എന്തിന്?
അഡ്വാന്‍സ്/ഇപിസിജി തുടങ്ങിയ ഓതറൈസേഷന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു മുന്‍പായി അധികാരികള്‍ക്ക് നല്‍കേണ്ടി വരുന്ന ഉറപ്പാണ് ഈ ഡോക്യുമെന്റ്സ്. നിര്‍ദിഷ്ട സമയത്തിനുള്ളില്‍ ഇറക്കുമതിയും കയറ്റുമതിയും നടത്തി വിദേശനാണ്യവും ഇന്ത്യയിലെത്തിക്കുമെന്നതാണ് ഉറപ്പ്. കുറവുകള്‍ പിഴകള്‍ക്ക് വിധേയമെന്നും സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്.Babu Ezhmavil
Babu Ezhmavil  

Related Articles

Next Story

Videos

Share it