ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ട്രേഡ്മാര്‍ക്ക് നേടണോ? ഇതാ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍

ഇന്ന് പല സംരംഭങ്ങളും ഇന്ത്യയില്‍ വിജയം കൈവരിച്ചാല്‍ അത് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കാറുണ്ട്. എന്നാല്‍ പലരും ഇന്ത്യയില്‍മാത്രം ട്രേഡ്മാര്‍ക്ക് ലഭിച്ചവരോ അല്ലെങ്കില്‍ ട്രേഡ്മാര്‍ക്കിന് അപേക്ഷിച്ചവരോ ആയിരിക്കും. അതിനാല്‍ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളില്‍ ബ്രാന്‍ഡിന്റെ പേരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്നതിനായി ആ രാജ്യത്തെ നിയമപ്രകാരം ട്രേഡ്മാര്‍ക്കിന് അപേക്ഷിക്കേണ്ടതായി വരും. അത്തരത്തില്‍ ഒത്തിരി രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നും ഒറ്റ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിച്ച് ട്രേഡ്മാര്‍ക്കിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. അതിനെയാണ് ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ട്രേഡ്മാര്‍ക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്.

മാഡ്രിഡ് പ്രോട്ടോക്കോളാണ് ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ട്രേഡ്മാര്‍ക്ക് രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ട്രേഡ്മാര്‍ക്ക് രജിസ്‌ട്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാഡ്രിഡ് കരാര്‍ 1891 ഏപ്രില്‍ 14-ന് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു, മാഡ്രിഡ് ഉടമ്പടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാഡ്രിഡ് പ്രോട്ടോക്കോള്‍ 1989 ജൂണ്‍ 27-ന് മാഡ്രിഡില്‍ അംഗീകരിച്ചു. മാഡ്രിഡ് യൂണിയനില്‍ അംഗങ്ങളായ രാജ്യങ്ങളില്‍ മാത്രമേ മാഡ്രിഡ് പ്രോട്ടോകോള്‍ ബാധകമാവുകയുള്ളു. 128 രാജ്യങ്ങളെ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന മാഡ്രിഡ് യൂണിയനില്‍ 112 അംഗങ്ങളുണ്ട്. ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ട്രേഡ്മാര്‍ക്കിന് അപേക്ഷിക്കുമ്പോള്‍ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍:

1. അപേക്ഷകന്‍ ഇന്ത്യയില്‍ താമസമാക്കിയിരിക്കണം, ഒരു ഇന്ത്യന്‍ പൗരനായിരിക്കണം അല്ലെങ്കില്‍ ഇന്ത്യയില്‍ ബിസിനസ് അല്ലെങ്കില്‍ വാണിജ്യ സ്ഥാപനം ഉണ്ടായിരിക്കണം.

2. അപേക്ഷകന് ഇന്ത്യന്‍ ട്രേഡ്മാര്‍ക്ക് രജിസ്ട്രിയില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത ഒരു ട്രേഡ്മാര്‍ക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കില്‍ ഇന്ത്യയില്‍ ഒരു ട്രേഡ്മാര്‍ക്കിന് അപേക്ഷിച്ചിരിക്കണം.

3. ഇന്ത്യന്‍ ട്രേഡ്മാര്‍ക്ക് രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ ലഭിച്ചതോ ഇന്ത്യന്‍ ട്രേഡ്മാര്‍ക്ക് അപേക്ഷയില്‍ പരാമര്‍ശിച്ചതോ ആയ അതേ ട്രേഡ്മാര്‍ക്ക് ആയിരിക്കണം അപേക്ഷകന്‍ ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര അപേക്ഷയ്ക്കായി നല്‍കേണ്ടത്.

4. അന്താരാഷ്ട്ര ആപ്ലിക്കേഷനിലെ സേവനങ്ങളുടെയും ഉത്പന്നങ്ങളുടെയും പട്ടിക ഇന്ത്യന്‍ ട്രേഡ്മാര്‍ക്ക് രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ അല്ലെങ്കില്‍ അപേക്ഷയ്ക്ക് തുല്യമായിരിക്കണം.

ഓരോ രാജ്യത്തേയും ട്രേഡ്മാര്‍ക്ക് ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കിയതിനുശേഷം, അപേക്ഷകന്‍ ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ട്രേഡ്മാര്‍ക്ക് രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ അപേക്ഷ ഫോം MM2(E) ല്‍ ഫയല്‍ ചെയ്യണം. അപേക്ഷകന്‍ അന്താരാഷ്ട്ര ട്രേഡ്മാര്‍ക്ക് രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ അപേക്ഷ ഇന്ത്യയിലെ ട്രേഡ്മാര്‍ക്ക് രജിസ്ട്രാര്‍ ഓഫീസില്‍ ഫയല്‍ ചെയ്യണം. ട്രേഡ്മാര്‍ക്ക രജിസ്ട്രാര്‍ അപേക്ഷ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുകയും സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. പരിശോധിച്ച ശേഷം, രജിസ്ട്രാര്‍ അത് ജനീവയിലെ വേള്‍ഡ് ഇന്റലക്ച്വല്‍ പ്രോപ്പര്‍ട്ടി ഓര്‍ഗനൈസേഷനില്‍ (WIPO) ഫയല്‍ ചെയ്യും. അപേക്ഷകന്‍ ഔദ്യോഗിക ഐപി ഇന്ത്യ വെബ്‌സൈറ്റ് മുഖേന ഇലക്ട്രോണിക് ആയി അന്താരാഷ്ട്ര ട്രേഡ്മാര്‍ക് അപേക്ഷ ഫയല്‍ ചെയ്യുകയും ഹാന്‍ഡ്‌ലിംഗ് ഫീസ് നല്‍കുകയും വേണം.

ട്രേഡ്മാര്‍ക്ക് രജിസ്ട്രാര്‍ WIPO- ലേക്ക് ട്രേഡ്മാര്‍ക് രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ അപേക്ഷ അയച്ചതിന് ശേഷം, WIPO അപേക്ഷ പരിശോധിക്കും. അപേക്ഷ ഉചിതമെന്ന് WIPO കണ്ടെത്തിയാല്‍, ട്രേഡ്മാര്‍ക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര രജിസ്റ്ററില്‍ രേഖപ്പെടുത്തുകയും അന്താരാഷ്ട്ര ട്രേഡ്മാര്‍ക് ഗസറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ട്രേഡ്മാര്‍ക്ക് രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ അപേക്ഷയോട് അംഗരാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് എന്തെങ്കിലും എതിര്‍പ്പുണ്ടെങ്കില്‍, അത് നിശ്ചിത രീതിയില്‍ WIPO-യില്‍ സമര്‍പ്പിക്കണം. ട്രേഡ്മാര്‍ക്ക് അപേക്ഷയോടുള്ള എതിര്‍പ്പ് നടപടിക്രമങ്ങള്‍ ട്രേഡ്മാര്‍ക്ക് അപേക്ഷകനും മാഡ്രിഡ് പ്രോട്ടോക്കോളിലെ ബന്ധപ്പെട്ട അംഗ രാജ്യത്തിനും ഇടയില്‍ നേരിട്ട് നടത്തും. പ്രതിപക്ഷ നടപടിക്രമങ്ങളില്‍ പ്രതികരണം, അപ്പീല്‍, വാദം കേള്‍ക്കല്‍, പ്രോസിക്യൂഷന്‍ എന്നിവ ഉള്‍പ്പെടുന്നു. മുഴുവന്‍ പ്രതിപക്ഷ നടപടിക്രമങ്ങളിലും WIPO ഉള്‍പ്പെടും.

അംഗരാജ്യങ്ങള്‍ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുമ്പോള്‍ പത്ത് വര്‍ഷത്തേക്ക് മാഡ്രിഡ് പ്രോട്ടോക്കോള്‍ പ്രകാരം തിരഞ്ഞെടുത്ത അംഗരാജ്യങ്ങളില്‍ ട്രേഡ്മാര്‍ക്ക് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യും. ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ട്രേഡ്മാര്‍ക്കിന് അപേക്ഷിക്കുമ്പോള്‍ അടിസ്ഥാന ഫീസിന് പുറമെ ഓരോ രാജ്യത്തിലെ നിയമപ്രകാരമുള്ള ഫീസും നല്‍കേണ്ടതുണ്ട്.

For More Details : Siju Rajan , Business and Brand Coach ,BRANDisam LLP
www.sijurajan.com ,+91 8281868299


Siju Rajan
Siju Rajan  

ബിസിനസ് ബ്രാന്‍ഡിംഗ് സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റും ഓര്‍ഗനൈസേഷന്‍ ഡെവലപ്‌മെന്റ് വിദഗ്ധനും എച്ച്ആര്‍ഡി ട്രെയ്‌നറുമായ സിജു രാജന്‍ ബ്രാന്‍ഡ് ഐഡന്റിറ്റി, ബ്രാന്‍ഡ് സ്ട്രാറ്റജി, ട്രെയ്‌നിംഗ്, റിസര്‍ച്ച് എന്നീ രംഗങ്ങളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന BRANDisam ത്തിന്റെ ചീഫ് സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റാണ്

Related Articles

Next Story

Videos

Share it