ലോഗോ തീരുമാനിക്കും മുമ്പ് അറിയാം ഇക്കാര്യങ്ങള്‍

ബ്രാന്‍ഡിങ്ങിലെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാത്രമാണ് ലോഗോ. ഒരു ഉല്‍പ്പന്നത്തെ അല്ലെങ്കില്‍ ഒരു സ്ഥാപനത്തെ തിരിച്ചറിയാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു തിരിച്ചറിയല്‍ മുദ്രയാണ് ലോഗോ. ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ മൊത്തം സ്വഭാവവും, സംസ്‌കാരവും, വികാരവും ലോഗോ വഴി പ്രതിഫലിക്കണം. കാരണം ചിത്രങ്ങള്‍ക്ക് വാക്കുകളെക്കാളും കൂടുതല്‍ ആശയം കൈമാറാന്‍ കഴിയും. പല സ്ഥാപനങ്ങളിലും പല രീതിയിലുള്ള ലോഗോ ഡിസൈന്‍ ചെയ്യാറുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള ചില ലോഗോ വിഭാഗങ്ങള്‍ പരിചയപ്പെടാം.

വേര്‍ഡ് മാര്‍ക്ക്
ഒരു ബിസിനസ്സിന്റെ പേര് മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ച ് ഫോണ്ട് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ലോഗോ ആണ് വേര്‍ഡ് മാര്‍ക്ക്. വിസയെയും കൊക്കകോളയേയും കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക. ഒരു കമ്പനിക്ക് സംക്ഷിപ്തവും വ്യത്യസ്തവുമായ പേര് ഉണ്ടെങ്കില്‍ അവിടെ വേര്‍ഡ്മാര്‍ക്ക് ലോഗോകളാണ് ഉചിതം. ഗൂഗിളിന്റെ ലോഗോ ഇതിന് മികച്ച ഉദാഹരണമാണ്. പേര് തന്നെ ആകര്‍ഷകവും വ്യത്യസ്തവും ആയതിനാല്‍ അവിടെ ശക്തമായ ടൈപ്പോഗ്രാഫിയുമായി സംയോജിക്കുമ്പോള്‍ ശക്തമായ ബ്രാന്‍ഡ് തിരിച്ചറിയല്‍ സൃഷ്ടിക്കാന്‍ ലോഗോ സഹായിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഇവിടെ ടൈപ്പോഗ്രാഫി തെരഞ്ഞെടുക്കല്‍ ഒരു പ്രധാന തീരുമാനമാണ്. നിങ്ങളുടെ പേരിലായിരിക്കും ഫോക്കസ് എന്നതിനാല്‍ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസിന്റെ സാരാംശം പിടിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു ഫോണ്ട് ആയിരിക്കണം നല്‍കേണ്ടത്. ഉദാഹരണത്തിന് ഫാഷന്‍ ബ്രാന്‍ഡുകള്‍ക്ക് പൊതുവെ മിതമായ വണ്ണം കുറഞ്ഞ അക്ഷരങ്ങളാണ് നല്‍കുക. അതേസമയം നിയമപരമായ, അല്ലെങ്കില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഏജന്‍സികള്‍, എല്ലായിപ്പോഴും സുരക്ഷിതം എന്ന് തോന്നുന്ന സ്ഥാപനങ്ങള്‍ പരമ്പരാഗത 'ഭാരംകൂടിയ' ഫോണ്ടായിരിക്കും നല്‍കുക..

നിങ്ങളുടേത് ഒരു പുതിയ ബിസിനസ് ആണെങ്കില്‍ നിങ്ങളുടെ പേര് വ്യത്യസ്തവും ആകര്‍ഷകവുമാണെങ്കില്‍ വേഡ്മാര്‍ക്ക് നല്ല ഒരു തീരുമാനമാണ്. ഹ്രസ്വമായ പേരുകള്‍ക്ക് വേര്‍ഡ്മാര്‍ക്ക് ഏറ്റവും ഉചിതം.
പിക്ടോറിയയില്‍ മാര്‍ക്ക്
ഒരു ചിത്രചിഹ്നം (ചിലപ്പോള്‍ ബ്രാന്‍ഡ്മാര്‍ക്ക് അല്ലെങ്കില്‍ ലോഗോ ചിഹ്നം എന്ന് വിളിക്കുന്നു) ഒരു ഐക്കണ്‍ അല്ലെങ്കില്‍ ഗ്രാഫിക് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ലോഗോയാണ്. ലോഗോ എന്ന് നിങ്ങള്‍ ചിന്തിക്കുമ്പോള്‍ മനസ്സില്‍ വരുന്ന ഇമേജായിരിക്കാം ഇത്. ആപ്പിള്‍ കമ്പനിയുടെ ലോഗോ, ട്വിറ്റര്‍ പക്ഷി തുടങ്ങിയവ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. ഈ കമ്പനികളുടെ ഓരോ ലോഗോകളും വളരെ പ്രതീകാത്മകമാണ്. മാത്രമല്ല ഈ ലോഗോനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ആ കമ്പനി അറിയപ്പെടുന്നത്. ഒരു യഥാര്‍ത്ഥ ബ്രാന്‍ഡ് അടയാളം ഒരു ചിത്രം മാത്രമാണ്. ഇക്കാരണത്താല്‍പുതിയകമ്പനികള്‍ക്കോഅല്ലെങ്കില്‍ശക്തമായബ്രാന്‍ഡ്‌ഐഡന്റിറ്റിഇല്ലാത്തവര്‍ക്കോഉപയോഗിക്കാന്‍ഇത്ഒരുതന്ത്രപരമായലോഗോതരംആകാം. ഒരു ചിത്ര ചിഹ്നവുമായി പോകാന്‍ തീരുമാനിക്കുമ്പോള്‍ പരിഗണിക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയകാര്യം ഏത് ചിത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്നതാണ്. ഇത് നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ മൂല്യത്തിന് അനുസരിച്ച ചിത്രമായിരിക്കണം..
അബ്‌സ്ട്രാക്ട് മാര്‍ക്ക്
ഒരു നിര്‍ദിഷ്ടതരം ചിത്ര ലോഗോയാണ് അബ്‌സ്ട്രാക്റ്റ് അടയാളം. ഒരു ആപ്പിള്‍ അല്ലെങ്കില്‍ പക്ഷിയെപ്പോലെ തിരിച്ചറിയാവുന്ന ഒരു ഇമേജ് ആയിരിക്കുന്നതിനുപകരം ഇത് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരു ജാമിതീയ രൂപമാണ്. പെപ്‌സി, അഡിഡാസ്, നൈക്കി എന്നിവ പ്രശസ്തമായ ചില ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. എല്ലാ ലോഗോ ചിഹ്നങ്ങളെയും പോലെ അബ്‌സ്ട്രാക്ട് അടയാളങ്ങളും ബ്രാന്‍ഡിങ്ങിന് സഹായിക്കുന്നു. കാരണം അവ നിങ്ങളുടെ ബ്രാന്‍ഡിനെ ഒരൊറ്റ ചിത്രത്തിലേക്ക് ചുരുക്കുന്നു. തിരിച്ചറിയാവുന്ന ഒന്നിന്റെ ചിത്രത്തിലേക്ക് പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നതിനു പകരം നിങ്ങളുടെ ബ്രാന്‍ഡിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതിന് വ്യത്യസ്തമായ എന്തെങ്കിലും രൂപം സൃഷ്ടിക്കാന്‍ അബ്‌സ്ട്രാക്റ്റ് ലോഗോകള്‍ക്ക ്കഴിയും. നിറത്തിലൂടെയും രൂപത്തിലൂടെയും നിങ്ങള്‍ക്ക് അര്‍ത്ഥം സൃഷ്ടിക്കാനും നിങ്ങളുടെ ബ്രാന്‍ഡിന് ചുറ്റം വികാരം വളര്‍ത്താനും കഴിയും. ഒരു ഉദാഹരണമായി നൈക്കി ഷൂസ് ശരീരത്തെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും എങ്ങനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുക.
ലോഗോ സിസ്റ്റം
എംടിവിയുടെ ലോഗോ ഓര്‍മ്മയുണ്ടോ? അവര്‍ ഒന്നില്‍ കൂടുതല്‍ ലോഗോ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ ഓരോ ലോഗോവിലും അവരുടെ ഐഡന്റിറ്റി കൈവിടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഗൂഗിളിന്റെ ഏതൊരു ഉല്‍പ്പന്നം എടുത്താലും, ലോഗോ വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിലും അവര്‍ അതില്‍ ഒരു ഐഡന്‍ഡിറ്റി പിന്തുടര്‍ന്നിരുന്നു. ഇതിനെയാണ് ലോഗോ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു തനതായ സ്വഭാവം കൈവിടാതെ സന്ദര്‍ഭത്തിനും ഉല്‍പാദനത്തിനും അനുസരിച്ച് ലോഗോനെ ഇതുവഴി വ്യത്യസ്തമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തില്‍ വളരെ വ്യക്തമായ വ്യത്യസ്ത കാറ്റഗറിയിലുള്ള ഉല്‍പ്പന്നം നിര്‍മ്മിക്കുന്നു എങ്കില്‍ മാത്രം പരീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് ലോഗോ സിസ്റ്റം.
മോണോഗ്രാം ലോഗോകള്‍
അക്ഷരങ്ങള്‍ അടങ്ങുന്ന ലോഗോകളാണ് മോണോഗ്രാം ലോഗോകള്‍. അല്ലെങ്കില്‍ ലെറ്റര്‍ മാര്‍ക്കുകള്‍. സാധാരണയായി ബ്രാന്‍ഡ് ഇനീഷ്യലുകള്‍ IBM, HP, HBO.. നീളമുള്ള പേരുകളുള്ള കുറച്ച് പ്രശസ്ത ബിസിനസുകളുടെ തുടക്കത്തിലെ അതിലെ അക്ഷരങ്ങളാണിത്. ഓര്‍മ്മിക്കാന്‍ 2 അല്ലെങ്കില്‍ 3 വാക്കുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച്, അവര്‍ ഓരോരുത്തരും അവരുടെ ഇനീഷ്യലുകള്‍ ബ്രാന്‍ഡ് ഐഡന്റിറ്റിയായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഒരു അക്ഷരമാല അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു ലോഗോയാണ് ലെറ്റര്‍മാര്‍ക്ക്. ഏതെങ്കിലും കമ്പനി ബ്രാന്‍ഡിന് ദൈര്‍ഘ്യമേറിയ പേരുണ്ടെങ്കില്‍ അവ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിന് ഇത്തരം ലോഗോകള്‍ ഫലപ്രദമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് നാഷണല്‍ ഏറോനോട്ടിക്‌സ് ആന്‍ഡ് സ്‌പേസ് അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷന്‍ എന്ന പേരിനെ നാസ എന്ന് ചുരുക്കിയപ്പോള്‍ ഓര്‍മ്മിക്കാന്‍ എത്ര എളുപ്പമാണ്, അല്ലേ?

അതുപോലെ മാസ്‌കോട്ട് എന്ന ഒരുതരം ലോഗോ വിഭാഗമുണ്ട്. അതില്‍ വ്യക്തികളെ അല്ലെങ്കില്‍ കാര്‍ട്ടൂണുകള്‍ ആയിരിക്കും ലോഗോ ആയി ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. KFC യുടെ ആണ് ഇതിന് ഏറ്റവും മികച്ച ഉദാഹരണം. കൂടുതലായി കുടുംബങ്ങളെയും കുട്ടികളെയും ഈ ലോഗോ ആകര്‍ഷിക്കുന്നു. സ്റ്റാര്‍ബക്‌സ് പോലുള്ള കമ്പനികള്‍ ലോഗോവായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എംബ്ലമാണ്.
ഒരു മികച്ച ലോഗോവിന് വേണ്ടുന്ന ഗുണങ്ങള്‍ എന്തെല്ലാമാണ്?
ലളിതം: ആര്‍ക്കും എളുപ്പത്തില്‍ ഓര്‍മിച്ചെടുക്കാനും കുട്ടികള്‍ക്ക് പോലും വരയ്ക്കാനും കഴിയുന്ന തരത്തില്‍ വളരെ മിതമായ രീതിയില്‍ ആവണം ലോഗോ നിര്‍മ്മിക്കേണ്ടത്.

ഫ്‌ലെക്‌സിബിലിറ്റി: ഒരു വിസിറ്റിംഗ് കാര്‍ഡിന്റെ ഓരത്തില്‍ വച്ചാലും 100 മീറ്റര്‍ വലിപ്പമുള്ള ബാനറില്‍ വച്ചാലും ഒരു പോലെ കാണാന്‍ കഴിയുന്ന ഒന്നാവണം ലോഗോ അതായത് കൂടുതല്‍ വിശദീകരണങ്ങളും ചെറിയ ഡിസൈനുകളും ഒന്നും പാടില്ല. ഏതൊരു നിറത്തില്‍ ലോഗോ വെച്ചാലും തിരിച്ചറിയാന്‍ കഴിയുന്ന തരത്തിലാവണം ലോഗോ നിര്‍മ്മിക്കേണ്ടത്.

തിരിച്ചറിയാന്‍ കഴിയുന്നത്: ആളുകള്‍ക്ക് തിരിച്ചറിയാന്‍ കഴിയുന്ന തരത്തിലാവണം ലോഗോ . അതായത് ലോഗോവഴി ആശയം കൈമാറണമെന്നില്ല. ആളുകള്‍ കാണുമ്പോള്‍ തിരിച്ചറിയുന്ന തരത്തില്‍ മാത്രമാവണം ലോഗോ നിര്‍മ്മിക്കേണ്ടത്.

ലോഗോവിന് ഭംഗിയല്ല വേണ്ടത്. ആദ്യ നോട്ടത്തില്‍ ലോഗോ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ല. ലോഗോ ശക്തമാകുന്നത് കാലങ്ങള്‍ കഴിയുമ്പോഴാണ്. ചരിത്രം കാണിച്ചു തരുന്നതും അതാണ് .


Siju Rajan
Siju Rajan  

ബിസിനസ് ബ്രാന്‍ഡിംഗ് സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റും ഓര്‍ഗനൈസേഷന്‍ ഡെവലപ്‌മെന്റ് വിദഗ്ധനും എച്ച്ആര്‍ഡി ട്രെയ്‌നറുമായ സിജു രാജന്‍ ബ്രാന്‍ഡ് ഐഡന്റിറ്റി, ബ്രാന്‍ഡ് സ്ട്രാറ്റജി, ട്രെയ്‌നിംഗ്, റിസര്‍ച്ച് എന്നീ രംഗങ്ങളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന BRANDisam ത്തിന്റെ ചീഫ് സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റാണ്

Related Articles

Next Story

Videos

Share it