നൈലോണ്‍ നെറ്റിന്റെ സാധ്യതകള്‍ നെയ്യാം

നൈലോണ്‍ നെറ്റുകള്‍ (വലകള്‍) നിര്‍മിക്കുന്ന സംരംഭങ്ങള്‍ക്ക് വലിയ സാധ്യതയുണ്ട്. പൊതുവേ മത്സരം കുറഞ്ഞ ഒരു വിപണി ഈ മേഖലയില്‍ ഉണ്ട് എന്നതാണ് പ്രധാന ആകര്‍ഷണം. മീന്‍പിടിക്കുന്നതിന് മാത്രമായിരുന്നു ഒരു സമയത്ത് നൈലോണ്‍ വലകള്‍ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇന്ന് ധാരാളം

മറ്റ് ഉപയോഗങ്ങള്‍ ഈ ഉല്‍പ്പന്നത്തിനുണ്ട്. പുതിയ മേഖലകള്‍ തുറന്നുവരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷികളില്‍ നിന്നു സംരക്ഷണം, ഗാര്‍ഡനിംഗ്, ബാല്‍ക്കണി ഗ്രില്ലുകള്‍, നെറ്റ് ബാഗുകള്‍, കേജ് ഫിഷ് ഫാമിംഗ്, സ്‌പോര്‍ട്‌സ് നെറ്റുകള്‍, മൃഗങ്ങളില്‍ നിന്നു സംരക്ഷണം എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളില്‍ നൈലോണ്‍ നെറ്റുകള്‍ക്ക് ഉപയോഗമു
ണ്ട്
. മത്സ്യ കൃഷിക്ക് തന്നെ വലിയ തോതില്‍ നെറ്റുകള്‍ വേണം.
ഉല്‍പ്പാദന ശേഷി: 50 ലക്ഷം ചതുരശ്രയടി.
ആവശ്യമായ മെഷിനറികള്‍: വൈന്‍ഡിംഗ് മെഷീന്‍, നെറ്റ് മേയ്ക്കിംഗ് മെഷീന്‍, സ്ട്രംഗ്ത്തനിംഗ് മെഷീന്‍ തുടങ്ങിയവ
വൈദ്യുതി: 20 എച്ച്പി
കെട്ടിടം: 2000 ചതുരശ്രയടി
തൊഴിലാളികള്‍: എട്ടു പേര്‍
പദ്ധതി ചെലവ്
കെട്ടിടം: 50 ലക്ഷം രൂപ
മെഷിനറികള്‍: 60 ലക്ഷം രൂപ
മറ്റ് ആസ്തികള്‍: 5 ലക്ഷം രൂപ
പ്രവര്‍ത്തന മൂലധനം: 35 ലക്ഷം രൂപ
ആകെ: 150 ലക്ഷം രൂപ
പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന വിറ്റുവരവ്: 50 ലക്ഷം ചതുരശ്ര അടി നെറ്റ് 3 രൂപ നിരക്കില്‍ വില്‍ക്കുമ്പോള്‍ ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം: 150 ലക്ഷം രൂപ
പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന അറ്റാദായം: 30 ലക്ഷം രൂപ.
അസംസ്‌കൃത വസ്തുവായ എച്ച്ഡിപിഇ നൂലുകള്‍ ഗുജറാത്ത്, കൊല്‍ക്കൊത്ത, മുംബൈ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്വകാര്യ മില്ലുകളില്‍ നിന്ന് സുലഭമായി ലഭിക്കും.


Related Articles

Next Story

Videos

Share it