നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള 5 വഴികൾ

പേഴ്‌സണൽ ഫിനാൻസ് എന്ന വിഷയത്തെ ആധാരമാക്കിയുള്ള പോഡ്‌കാസ്റ്റ് സീരീസിൽ ആദ്യത്തേതാണ് ഇന്ന്

personal finance
-Ad-

 

സമ്പന്നരാകാന്‍ കുറുക്കു വഴികളില്ല. നമ്മുടെ അബദ്ധങ്ങളോ അശ്രദ്ധയോ ആവും പലപ്പോഴും നമ്മളെ സമ്പന്നരാക്കുന്നതില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നത്. അധികം വരുമാനമില്ലാത്ത ചിലര്‍ ജീവിത ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ നേടുകയും ആഗ്രഹത്തിനൊത്ത് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ? ചില കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതു കൊണ്ടും ചിലത് ഒഴിവാക്കുന്നതുകൊണ്ടുമാണ് അവര്‍ക്ക് അത് സാധിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാല്‍ നമുക്കും നമ്മുടെ സമ്പത്ത് നഷ്ടപ്പെടുത്താതിരിക്കാനാകും. അതിനുള്ള 5 വഴികള്‍ പരിചയപ്പെടാം.

1 COMMENT

  1. Great initiative. Insightful information. Waiting for more. Narration is good, but my suggestion is to add a little more enthusiasm and feel to the voice.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here