എല്‍.ഐ.സി പുതുക്കി അവതരിപ്പിക്കുന്ന രണ്ട് പോളിസികൾ ഇവയാണ്

എല്‍ഐസിയുടെ പെന്‍ഷന്‍ പോളിസികളായ ജീവന്‍ അക്ഷയ് VII (പ്ലാന്‍ 857), ന്യൂ ജീവന്‍ ശാന്തി (പ്ലാന്‍ 858) എന്നിവയുടെ ആനുവിറ്റി നിരക്കുകള്‍ പുതുക്കി. ഫെബ്രുവരി ഒന്നു മുതല്‍ പുതുക്കിയ നിരക്കില്‍ ഈ പ്ലാനുകള്‍ ലഭ്യമാണ്. എല്‍ഐസിയുടെ വെബ്‌സൈറ്റിലും ആപ്പിലും നല്‍കിയിരിക്കുന്ന കാല്‍ക്കുലേറ്റര്‍ ഉപയോഗിച്ച് ഈ പ്ലാനുകളുടെ ആനുവിറ്റി തുക കണക്കുകൂട്ടാവുന്നതാണ്. പുതുക്കിയ ജീവന്‍ അക്ഷയ് VII പ്ലാന്‍ പുതിയ കോമണ്‍ പബ്ലിക് സര്‍വീസ് സെന്ററുകള്‍ വഴിയും ലഭിക്കും. രണ്ടു പ്ലാനുകളും ഓണ്‍ലൈനായും ഓഫ്‌ലൈനായും ലഭ്യമാണ്.


Dhanam News Desk
Dhanam News Desk  

Related Articles

Next Story
Share it