എല്‍.ഐ.സി പുതുക്കി അവതരിപ്പിക്കുന്ന രണ്ട് പോളിസികൾ ഇവയാണ്

എല്‍ഐസിയുടെ പെന്‍ഷന്‍ പോളിസികളായ ജീവന്‍ അക്ഷയ് VII (പ്ലാന്‍ 857), ന്യൂ ജീവന്‍ ശാന്തി (പ്ലാന്‍ 858) എന്നിവയുടെ ആനുവിറ്റി നിരക്കുകള്‍ പുതുക്കി. ഫെബ്രുവരി ഒന്നു മുതല്‍ പുതുക്കിയ നിരക്കില്‍ ഈ പ്ലാനുകള്‍ ലഭ്യമാണ്. എല്‍ഐസിയുടെ വെബ്‌സൈറ്റിലും ആപ്പിലും നല്‍കിയിരിക്കുന്ന കാല്‍ക്കുലേറ്റര്‍ ഉപയോഗിച്ച് ഈ പ്ലാനുകളുടെ ആനുവിറ്റി തുക കണക്കുകൂട്ടാവുന്നതാണ്. പുതുക്കിയ ജീവന്‍ അക്ഷയ് VII പ്ലാന്‍ പുതിയ കോമണ്‍ പബ്ലിക് സര്‍വീസ് സെന്ററുകള്‍ വഴിയും ലഭിക്കും. രണ്ടു പ്ലാനുകളും ഓണ്‍ലൈനായും ഓഫ്‌ലൈനായും ലഭ്യമാണ്.


Related Articles

Next Story

Videos

Share it