ചെറുകിട വ്യാപാരികള്‍ക്ക് പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി

ചെറുകിട വ്യാപാരികള്‍ക്ക് പുതിയ പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി. പ്രധാന്‍മന്ത്രി കരംയോഗി മാന്‍ധൻ പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി. 1.5 കോടി രൂപയില്‍ കുറവ് വിറ്റുവരവുള്ളവര്‍ക്കാണ് ഈ പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുക.

Dhanam News Desk
Dhanam News Desk  

Related Articles

Next Story

Videos

Share it