ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉപകരണ വിപണിയിൽ ഇന്ത്യ മുന്നോട്ട്

ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളുടെ ആഭ്യന്തര വിപണിയിലും കയറ്റ് മതിയിലും ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ച മുന്നോട്ടാണെന്ന് വിലയിരുത്തൽ.

ആഭ്യന്തര വൈദ്യുത ഉപകരണ വിപണി 12% വാർഷിക വളർച്ചയിൽ 2025 ഓടെ 72 ബില്യൺ ഡോളറിലെത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
നിലവിൽ, ഇന്ത്യയുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉപകരണ വിപണിയുടെ മൊത്തം മൂല്യം 48-50 ബില്ല്യനാണ്.ഇപ്പോൾ 11മുതൽ 12ശതമാനം വളർച്ചയാണ് ഓരോ വർഷവും ഈ രംഗത്ത് കാണിക്കുന്നത്.
ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള കയറ്റുമതി മൂല്ല്യവും 8.62 ബില്യൺ ഡോളറിൽ നിന്ന് 13 ബില്യൺ ഡോളറായി ഉടനെ ഉയരുമെന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.കയറ്റുമതിയിൽ ചൈനയ്ക്ക് ബദലായി ഇന്ത്യ മാറുമെന്ന് ഇന്ത്യൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ & ഇലക്ട്രോണിക്സ് മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ( ഐഇഎംഎ) വിലയിരുത്തുന്നു.
ഇന്ത്യയുടെ പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജ ലക്ഷ്യങ്ങളും പാരീസ് ഉടമ്പടി പ്രകാരം കാർബൺ കുറയ്ക്കൽ ലക്ഷ്യങ്ങളും കൈവരിക്കുന്നതിൽ പ്രാദേശിക ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉപകരണ വ്യവസായം നിർണായക പങ്കാണ് വഹിക്കുന്നത്.


Dhanam News Desk
Dhanam News Desk  

Related Articles

Next Story

Videos

Share it