ഏഴാമത് ഏഷ്യൻ ഇൻവിറ്റേഷണൽ കോൺഫറൻസ് ഓൺ ഫാമിലി ബിസിനസ് ഫെബ്രുവരിയിൽ

മുപ്പതോളം വിദഗ്ദ്ധർ അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ കോൺഫറൻസിൽ പങ്കുവെക്കും.

7th Asian Invitational Conference on Family Business
-Ad-

ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ഓഫ് ബിസിനസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഏഷ്യൻ ഇൻവിറ്റേഷണൽ കോൺഫറൻസ് ഓൺ ഫാമിലി ബിസിനസിന്റെ ഏഴാമത്  സമ്മേളനം ഫെബ്രുവരി 2,3 തീയതികളിൽ ഹൈദരാബാദിൽ നടക്കും.     

‘തലമുറകളിൽ നിന്നും തലമുറകളിലേക്ക് -ഒത്തൊരുമിച്ച് കുടുംബ ബിസിനസ് പൈതൃകം വളർത്തിയെടുക്കാം’ എന്നതാണ് സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രമേയം.    

മുപ്പതോളം വിദഗ്ദ്ധർ അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ കോൺഫറൻസിൽ പങ്കുവെക്കും. കുടുംബ ബിസിനസ് രംഗത്തെ പ്രമുഖർ അണിനിരക്കുന്ന സമ്മേളനത്തിൽ ആശയങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാനും ബിസിനസ് വളർത്താനും മികച്ച നെറ്റ് വർക്കിംഗ് അവസരമാണ് ഒരുങ്ങുന്നത്. 

-Ad-

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും രജിസ്ട്രേഷനും  www.isb.edu/seventhfbconference സന്ദർശിക്കുക.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here