കേരളത്തിലെ ആദ്യ യൂണികോണായി ഓപ്പൺ വളർന്ന കഥ | Dhanam

ബിസിനസ് വളർത്താൻ നിയോ ബാങ്ക് സഹായിക്കുമോ? ബാങ്കുകൾ ഇത്രയധികമുള്ള നാട്ടിൽ നിയോ ബാങ്ക് എന്തിനാണ്? കേരളത്തിലെ ആദ്യ യൂണികോണായ ഓപ്പണിന്റെ സ്ഥാപകർ തങ്ങൾ വന്ന വഴിയും പിന്നെ മറ്റ് ചില കാര്യങ്ങളും പറയുന്നുDhanam News Desk
Dhanam News Desk  

Related Articles

Next Story

Videos

Share it