ഡിജിറ്റല്‍ മാര്‍ക്കറ്റിംഗ് ഏജന്‍സികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കാം

ബിസിനസ് രംഗത്തെ വളര്‍ച്ചയ്ക്ക് ഡിജിറ്റല്‍ മാര്‍ക്കറ്റിംഗ് പ്രധാനഘടകമായ ഇക്കാലത്ത് ഡിജിറ്റല്‍ മാര്‍ക്കറ്റിംഗ് ഏജന്‍സികളെ തെരരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോള്‍ ഒരുപാട് ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട്. അവ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാം

Credit: സതീഷ് വിജയൻ


Ibrahim Badsha
Ibrahim Badsha  

Related Articles

Next Story

Videos

Share it