ബജാജ് ഫിനാന്‍സിന്റെ മൂന്നാം പാദം അറ്റദായത്തില്‍ 29 ശതമാനം കുറവ്

2020 ഡിസംബറില്‍ അവസാനിച്ച മൂന്നാം പാദത്തില്‍ ബജാജ് ഫിനാന്‍സ് ലിമിറ്റഡിന്റെ അറ്റാദായത്തില്‍ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഒക്ടോബര്‍ മുതല്‍ ഡിസംബര്‍ വരെയുള്ള കാലയളവില്‍ 29 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് 1,146 കോടി രൂപയായി. കമ്പനിയുടെ മൊത്തം വരുമാനം 5% കുറഞ്ഞ് 6,658 കോടി രൂപയായി.

മാനേജ്‌മെന്റിന്റെ കീഴിലുള്ള ഏകീകൃത ആസ്തി ഒക്ടോബര്‍-ഡിസംബര്‍ പാദത്തിന്റെ അവസാനത്തില്‍ 1.43 ലക്ഷം കോടി രൂപയായി ഉയര്‍ന്നു. മാനേജ്‌മെന്റിന് കീഴിലുള്ള ഏകീകൃത ആസ്തികളില്‍ കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ബജാജ് ഹൗസിംഗ് ഫിനാന്‍സ് ലിമിറ്റഡില്‍ 100% ഓഹരി ബജാജ് ഫിനാന്‍സിന് സ്വന്തമാണ്. 2019ല്‍ ഒക്ടോബര്‍-ഡിസംബര്‍ മാസങ്ങളില്‍ മാനേജ്മെന്റിന്റെ കീഴിലുള്ള ആസ്തിയില്‍ നേരിയ വര്‍ധനവിലൂടെ 1.45 ലക്ഷം കോടി രൂപയായിരുന്നു.
ഡിസംബര്‍ 31 ലെ ബജാജ് ഫിനാന്‍സിന്റെ മൊത്തം നിഷ്‌ക്രിയ ആസ്തി അനുപാതം സെപ്റ്റംബര്‍ 30 ലെ 1.03 ശതമാനവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള്‍ 0.55 ശതമാനമാണ്.


Dhanam News Desk
Dhanam News Desk  

Related Articles

Next Story

Videos

Share it