ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച റീറ്റെയ്ൽ പാദരക്ഷ ബ്രാൻഡ് വിപുലീകരണത്തിന്, മെട്രോ ബ്രാൻഡ്‌സ് ഓഹരി വാങ്ങാം

ഇന്നത്തെ ഓഹരി: മെട്രോ ബ്രാൻഡ്‌സ് (Metro Brands Ltd)
  • 1955 ൽ സ്ഥാപിച്ച പാദരക്ഷ റീറ്റെയ്ൽ കമ്പനിയാണ് മെട്രോ ബ്രാൻഡ്‌സ് (Metro Brands Ltd ). സ്ത്രീകൾക്ക്,പുരുഷന്മാർക്ക്, കുട്ടികൾ എന്നിവർക്ക് വൈവിധ്യ മായ ബ്രാൻഡഡ് പാദരക്ഷകളുടെ ശ്രേണി തന്നെ മെട്രോ കടകളിൽ ലഭ്യമാണ്. പ്രീമിയം ഇടത്തരം പാദരക്ഷ വിഭാഗത്തിൽ ശക്തമായ സാന്നിധ്യം മെട്രോക്ക് ഉണ്ട്.
  • മെട്രോ ബ്രാൻഡുകളായ മെട്രോ, മോച്ചി, വാക് എവേ, ഡാ വിഞ്ചി, ജെ ഫോൺറ്റിനി തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ പാദരക്ഷ ബ്രാൻഡുകൾ മെട്രോയിൽ വിൽക്കുന്നുണ്ട്. തെക്ക് , പശ്ചിമ മേഖലകളിൽ ശക്തമായ ബ്രാൻഡ് സാന്നിധ്യം ഉണ്ട് . കിഴക്കേ ഇന്ത്യയിലും വടക്കും വിപണി ശക്തി പ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.
  • 2018-19 മുതൽ 2021 -22 കാലയളവിൽ ഒന്നാം നിര (tier) നഗരങ്ങളിൽ വിൽപ്പന മൊത്തം വിൽപ്പനയുടെ 70 % നിന്ന് 62 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു. അതെ സമയം രണ്ടാം നിര നഗരങ്ങളിൽ 21 % നിന്ന് 27 ശതമാനമായി വർധിച്ചു.
  • ഇകൊമേഴ്‌സിലൂടെ വിപണനം വർധിക്കുന്നുണ്ട്. ആകർഷകമായ വ്യവസ്ഥയിൽ മികച്ച ബ്രാൻഡുകളുടെ പാദരക്ഷകൾ വാങ്ങാൻ മെട്രോക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് .
  • മൊത്തം മാർജിൻ 2.5 % വർധിച്ച് 57.3 ശതമാനമായി, നികുതിക്കും, പലിശക്കും മുൻപുള്ള (EBITDA) മാർജിൻ 5.6 % വർധിച്ച് 32.2 ശതമാനമായി. 2021 -22 ൽ 38 പുതിയ കടകൾ സ്ഥാപിച്ചതിലൂടെ മൊത്തം കടകളുടെ എണ്ണം 624 -ായി. അറ്റാദായം 60 % വർധിച്ച് 69 കോടി രൂപ യായി. നിലവിൽ 142 നഗരങ്ങളിൽ വിപണനം നടത്തുന്നുണ്ട്. വിൽപ്പനയുടെ 12-15 % വരെ വാടക ചെലവുകൾക്കാകും.
  • 2021 -22 മുതൽ 2024 -25 വരെ പാദരക്ഷ വിപണിയിൽ സംഘടിത മേഖലയുടെ പങ്ക് 20 മുതൽ 22 % സംയുക്ത വാർഷിക വളർച്ച നിരക്ക് കൈവരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇതിനെ തുടർന്ന് ബ്രാൻഡഡ് കമ്പനികളുടെ വിപണി വിഹിതം 36 മുതൽ 40 ശതമാനമായി ഉയരും.
  • വാക് എവെ ബ്രാൻഡ് ഫ്രാഞ്ചൈസികൾ സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ട്. 6 പ്രമുഖ ഇകൊമേഴ്സ് പ്ലാറ്റഫോം വഴിയും സ്വന്തം ഇകൊമേഴ്സ് സംവിധാനം വഴിയും പാദരക്ഷകൾ വിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഓൺലൈൻ ഉൽപ്പന്ന വിൽപ്പന 2019 മുതൽ 2022 വരെ 79 % സംയുക്ത വാർഷിക വളർച്ച നിരക്ക് കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട് .ഏറ്റവും അധികം എക്സ്ക്ലുസീവ് റീറ്റെയ്ൽ ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ ഉള്ള ബ്രാൻഡുകളിൽ ഒന്നാണ് മെട്രോ.
  • അതിവേഗം വളരുന്ന പാദരക്ഷ വിപണി, ശക്തമായ ബ്രാൻഡ് സാന്നിധ്യം, കുറഞ്ഞ പ്രവർത്തന ചെലവുകൾ, വൈവിധ്യമായ അന്താരാഷ്ട്ര ബ്രാൻഡുകൾ എന്നിവ വിൽക്കുന്നതു കൊണ്ടും മെട്രോ ബ്രാൻഡ്‌സ് വരും വർഷങ്ങളിൽ സാമ്പത്തിക മായി മെച്ചപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

നിക്ഷേപകർക്കുള്ള നിർദേശം -വാങ്ങുക (Buy)

ലക്ഷ്യ വില 683 രൂപ

നിലവിൽ 579 രൂപ

(Stock Recommendation by HDFC Securities)


Dhanam News Desk
Dhanam News Desk  

Related Articles

Next Story

Videos

Share it