ഇന്ത്യയിലെ കർഷകരോടൊപ്പം ഇനി ആമസോണും!

ഇന്ത്യയിലെ കർഷകരെ സഹായിക്കാനായി ആമസോൺ വരുന്നു. കർഷകർക്ക് കാർഷിക വിളകളെക്കുറിച്ച് സമയബന്ധിതമായ ഉപദേശം, വിതരണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക്‌ ഇനി ആമസോണിന്റെ സഹായംഉണ്ടാകും.ആമസോൺ റീട്ടെയിൽ ആണ് ഇന്ത്യൻ കർഷകർക്ക് ഈ കാർഷിക സേവനങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്.

വിത്തിടുന്നത് മുതൽ വിളകൾ ആയി വിതരണം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് വരെ കൃത്യമായ തീരുമാനമെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന സമയബന്ധിതമായ ഇടപെടൽ ആയിരിക്കും കമ്പനി നടത്തുന്നതെന്ന് കമ്പനി വക്താവ് പറഞ്ഞു.
ആമസോണിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കർഷക പങ്കാളികൾക്ക് കാർഷിക വിളകളിലെ രോഗ പരിപാലനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ, വേഗത്തിലുള്ള തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള സഹായം കർഷകരുടെ കാര്യക്ഷമത തുടർച്ചയായി മെച്ചപ്പെടുത്താനും, കർഷകർക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ പഠനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനും കമ്പനി ഇടപെടും.
കാർഷിക വിദഗ്ധരുടെ ഒരു സംഘത്തിന്റെ സാങ്കേതിക വൈദഗ്ദ്ധ്യവും കമ്പനി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. കർഷകർക്ക് കീടങ്ങൾ, രോഗങ്ങൾ മുതലായവയെക്കുറിച്ച് നേരത്തെ തന്നെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകും. ക്രിയാത്മക വിളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കർഷകരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക്‌ കമ്പനിയുടെ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ഉത്തരം നൽകും.
സാങ്കേതിക വിദ്യകളിലൂടെ കർഷകരുടെ വിതരണ ശൃംഖല പ്രക്രിയകൾ ലളിതമാക്കുമെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു. ഉത്പന്നങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉയർത്താനും സഹായിക്കും.
കർഷകരെ മണ്ണിന്റെയും കാലാവസ്ഥയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശാസ്ത്രീയമായ വിള ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ കർഷകരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന ഒരു സമഗ്ര പരിപാടിയായിരിക്കും ഇതെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു.
ആമസോൺ റീട്ടെയിൽ അസോസിയേറ്റുകൾ ആയിരിക്കും കർഷകരിൽ നിന്ന് ഉത്പന്നങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നത്. ഇവർ ഇത് സംസ്കരണ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് അയച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിലധികം ഘട്ടങ്ങളിൽ ഗുണനിലവാരം പരിശോധിക്കാനും നിരീക്ഷിക്കാനും സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കും. ഉൽപന്നങ്ങൾ പ്രോസസ്സിംഗ് സെന്ററുകളിൽ തരംതിരിച്ച് പായ്ക്ക് ചെയ്യുകയും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സമീപം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ആമസോൺ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് അയയ്ക്കുകയും ചെയ്യും.


Dhanam News Desk
Dhanam News Desk  

Related Articles

Next Story

Videos

Share it