ജിഎസ്ടി: വ്യാപാരികളെ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കൂ

പുതിയ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിന് (2023-24) മുന്നോടിയായി ജിഎസ്ടി (ചരക്ക് സേവന നികുതി) നിയമ പ്രകാരം രജിസ്ട്രേഷന്‍ എടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാ വ്യാപാരികളും ചില കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇവര്‍ നിര്‍ബന്ധമായും പാലിക്കേണ്ടതും, ആവശ്യമെങ്കില്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതുമായ വിവിധ നടപടി ക്രമങ്ങള്‍ ഇവയാണ്.

1. ജിഎസ്ടി നിയമ പ്രകാരം 2023-24 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം മുതല്‍ പുതുതായി കോമ്പോസിഷന്‍ സ്‌കീം തിരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അര്‍ഹരായ നികുതിദായകര്‍, ഈ സ്‌കീം തിരഞ്ഞെടുക്കുവാന്‍ ഉള്ള ഓപ്ഷന്‍ 31 മാര്‍ച്ച് 2023 നോ അതിന് മുന്‍പോ ഫയല്‍ ചെയ്യണം. നിലവില്‍ കോമ്പോസിഷന്‍ സ്‌കീം പ്രകാരം കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് പുതുതായി ഇതിനു വേണ്ടി ഓപ്ഷന്‍ നല്‍കേണ്ടതില്ല.

2. ജിഎസ്ടി റൂള്‍ 46 (ബി) പ്രകാരം എല്ലാ നികുതിദായകരും പുതിയ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ യൂണീക്ക് ആയ തുടര്‍ സീരീസില്‍ ഉള്ള ടാക്സ് ഇന്‍വോയ്സുകള്‍ ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. വരും സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ പ്രസ്തുത റൂള്‍ പ്രകാരമുള്ള നിയമപരമായ ബാധ്യത പാലിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് എല്ലാ നികുതിദായകരും ഉറപ്പ് വരുത്തണം.

3.2022-23 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ ഒരു പാനില്‍ (PAN ) രാജ്യമാകമാനമുള്ള ജിഎസ്ടി രജിസ്ട്രേഷനുകളിലെയും മൊത്ത വാര്‍ഷിക വിറ്റ് വരവ് (Aggregate Turnover) 10 കോടി കടന്നിട്ടുള്ള നികുതിദായകര്‍ നിബന്ധനകള്‍ക്കനുസൃതമായി 2023 ഏപ്രില്‍ 1 മുതല്‍ സാധനങ്ങളുടെയോ, സേവനങ്ങളുടെയോ വിതരണത്തിനോട് അനുബന്ധിച്ച് എല്ലാ ബിസിനെസ്സ്- ടു- ബിസിനെസ്സ് (B to B) വില്‍പനയിലും നിര്‍ബന്ധമായും ഇ- ഇന്‍വോയ്സിംഗ് ചെയ്യണം. ഈ പരിധിയില്‍ വരുന്ന നിയമപരമായ ബാധ്യതയുള്ള എല്ലാ നികുതിദായകരും കര്‍ശനമായി ഇ-ഇന്‍വോയ്സുകള്‍ നല്‍കേണ്ടതും, അപ്രകാരം ചെയ്യാതിരുന്നാല്‍ ജിഎസ്ടി നിയമപ്രകാരമുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ നഷ്ടപ്പെടുകയും, ശിക്ഷാ നടപടികള്‍ നേരിടേണ്ടി വരുകയും ചെയ്യും.

4. ജിഎസ്ടിആര്‍ -1/ 3-ബി റിട്ടേണുകള്‍ ഫയല്‍ ചെയ്യുന്ന നികുതിദായകര്‍ക്കുള്ള ത്രൈമാസ റിട്ടേണ്‍ ഫയലിംഗ് സ്‌കീമായ ക്യുആര്‍എംപി (QRMP ), 2023-24 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ ആദ്യ പാദം മുതല്‍ ( 2023 ഏപ്രില്‍ 1 മുതല്‍ 2023 ജൂണ്‍ 30 വരെ) പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാനുള്ള ഓപ്ഷന്‍ ഫയല്‍ ചെയ്യുവാനുള്ള അവസരം 2023 ഏപ്രില്‍ 30 വരെ ജിഎസ്ടി പോര്‍ട്ടലില്‍ ലഭ്യമാണ്. നിലവില്‍ ക്യുആര്‍എംപി (QRMP ) സ്‌കീമില്‍ ഉള്ളവര്‍ക്ക് സാധാരണ പോലെ പ്രതിമാസ റിട്ടേണ്‍ ഫയല്‍ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറുവാനുള്ള സൗകര്യവും ഇതോടൊപ്പം ലഭ്യമാണ്. പാന്‍ (PAN ) അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മൊത്ത വാര്‍ഷിക വിറ്റ് വരവ് 5 കോടിയില്‍ കവിയാത്തവര്‍ക്കാണ് ഈ സ്‌കീമിന്റെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുവാന്‍ അര്‍ഹത.

5. ഐജിഎസ്ടി (IGST ) അടയ്ക്കാതെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്കോ, സെസ്സ് യൂണിറ്റുകളിലേക്കോ, സാധനങ്ങളോ, സേവനങ്ങളോ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കയറ്റുമതിക്കാരും, എല്ലാ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷവും കയറ്റുമതി നടത്തുന്നതിന് മുന്‍പ് തന്നെ ലെറ്റര്‍ ഓഫ് അണ്ടര്‍ടേക്കിംഗ് ( LUT ) GST RFD 11 കമ്മീഷണര്‍ മുന്‍പാകെ ഫയല്‍ ചെയ്യണം. ആയതിലേക്കായി 2023-24 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ ലെറ്റര്‍ ഓഫ് അണ്ടര്‍ടേക്കിംഗ് ( LUT ) സമര്‍പ്പിക്കുവാനുള്ള സൗകര്യം ജിഎസ്ടി കോമണ്‍ പോര്‍ട്ടലില്‍ ലഭ്യമാണ് (Form GST RFD-11). മേല്‍ പ്രകാരമുള്ള കയറ്റുമതി നടത്തുന്നവര്‍ വീഴ്ച വരാതെ ഈ സൗകര്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം.

എല്ലാ നികുതിദായകരും സമയബന്ധിതമായി ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്ന് സംസ്ഥാന ചരക്ക് സേവന നികുതി കമ്മീഷണര്‍ അറിയിച്ചു.

Related Articles

Next Story

Videos

Share it