ധനം ഓൺലൈനിൽ ഇന്ന്

വായനക്കാരുടെ മികച്ച പ്രതികരണം ലഭിച്ച വാർത്തകൾ ഇവിടെ വായിക്കാം.

Strategy business goals
Image credit: Freepik

ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വിദേശത്ത് 34 ലക്ഷം കോടിയുടെ കണക്കിൽപ്പെടാത്ത സ്വത്ത്

കേരളത്തിൽ റീറ്റെയ്ൽ വായ്പാ വിതരണം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക്

ഓഫ് റോഡുകൾ അടക്കിവാഴാൻ ജീപ്പ് കോംപസ് ട്രെയ്ല്‍ഹോക്ക് എത്തി

ഒടുവിൽ ബില്‍ ഗേറ്റ്‌സ് തുറന്നു പറഞ്ഞു; “എനിക്കു പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റ്!”

‘വില്ലന്മാരാകല്ലേ!’ ഫേസ്ബുക്ക് കാംപെയ്‌നിൽ മലയാളത്തിന്റെ താരങ്ങളും

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here